افزونه اسلایدر رولوشن محبوب ترین افزونه اسلایدر وردپرس است که در سایت اسلایدر رولوشن فارسی، به صورت صد در صد اورجینال عرضه می شود!

به شما پیشنهاد می کنم این ویدیو 1 دقیقه ای را ببینید، تا از اصالت این افزونه اطمینان حاصل کنید!!!


این ویدیو در تاریخ 11 خرداد 96 ضبط شده است و از این تاریخ تا کنون اسلایدر رولوشن فارسی تنها مرجع این افزونه در ایران بوده است.
 

دانلود مستقیم آخرین ورژن اورجینال افزونه اسلایدر رولوشن ( 6.5.9 ) فارسی و راست چین سازی شده + همه افزونه های جانبی یا AddOns این افزونه اسلایدر وردپرسبرای دانلود نسخه اورجینال و فارسی شده، همه اسلایدر ها و قالب های آماده و همچنین AddOns، حتما باید یک مشترک سایت ما باشید...

بعد از اینکه مشترک سایت ما شوید، این صفحه به چه صورت خواهد بود!؟ برای مشاهده تصویر کلیک کنید!

تصاویری از نسخه فارسی شده افزونه اسلایدر رولوشن

آرشیو بروزرسانی ها

1بروزرسانی به نسخه 6.5.9 -- 1400/07/19
برای دریافت آخرین نسخه اسلایدر رولوشن 6.5.9 ابتدا به حساب کاربری خود وارد شده و با لینک مستقیم آن را دریافت کنید. ورود به حساب کاربری
2بروزرسانی به نسخه 6.5.8 -- 1400/06/17
برای دریافت آخرین نسخه اسلایدر رولوشن 6.5.8 ابتدا به حساب کاربری خود وارد شده و با لینک مستقیم آن را دریافت کنید. ورود به حساب کاربری
3بروزرسانی به نسخه 6.5.7 -- 1400/05/31
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
4بروزرسانی به نسخه 6.5.6 -- 1400/05/18
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
5بروزرسانی به نسخه 6.5.5 -- 1400/04/30
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
6بروزرسانی به نسخه 6.5.4 -- 1400/04/25
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
7بروزرسانی به نسخه 6.5.3 -- 1400/04/10
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
8بروزرسانی به نسخه 6.5.2 -- 1400/03/27
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
9بروزرسانی به نسخه 6.5.1 -- 1400/03/27
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
10بروزرسانی به نسخه 6.5.0 -- 1400/03/25
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
11بروزرسانی به نسخه 6.4.11 -- 1400/02/10
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
12بروزرسانی به نسخه 6.4.10 -- 1400/02/09
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
13بروزرسانی به نسخه 6.4.8 -- 1400/01/27
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
14بروزرسانی به نسخه 6.4.7 -- 1400/01/06
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
15بروزرسانی به نسخه 6.4.6 -- 1400/01/03
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
16بروزرسانی به نسخه 6.4.5 -- 1399/12/29
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
17بروزرسانی به نسخه 6.4.4 -- 1399/12/27
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
18بروزرسانی به نسخه 6.4.3 -- 1399/12/20
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
19بروزرسانی به نسخه 6.4.2 -- 1399/12/12
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
20بروزرسانی به نسخه 6.4.1 -- 1399/12/06
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
21بروزرسانی به نسخه 6.4.0 -- 1399/12/06
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
22بروزرسانی به نسخه 6.3.10 -- 1399/11/20
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
23بروزرسانی به نسخه 6.3.9 -- 1399/11/17
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
24بروزرسانی به نسخه 6.3.8 -- 1399/11/14
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
25بروزرسانی به نسخه 6.3.7 -- 1399/11/06
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
26بروزرسانی به نسخه 6.3.6 -- 1399/11/01
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
27بروزرسانی به نسخه 6.3.5 -- 1399/10/11
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
28بروزرسانی به نسخه 6.3.4 -- 1399/10/09
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
29بروزرسانی به نسخه 6.3.3 -- 1399/09/23
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
30بروزرسانی به نسخه 6.3.2 -- 1399/09/19
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
31بروزرسانی به نسخه 6.3.1 -- 1399/09/5
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
32بروزرسانی به نسخه 6.3.0 -- 1399/08/29
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
33بروزرسانی به نسخه 6.2.23 -- 1399/06/30
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
34بروزرسانی به نسخه 6.2.22 -- 1399/05/31
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
35بروزرسانی به نسخه 6.2.21 -- 1399/05/30
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
36بروزرسانی به نسخه 6.2.20 -- 1399/05/26
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
37بروزرسانی به نسخه 6.2.19 -- 1399/05/24
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
38بروزرسانی به نسخه 6.2.18 -- 1399/05/22
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
39بروزرسانی به نسخه 6.2.17 -- 1399/04/28
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
40بروزرسانی به نسخه 6.2.15 -- 1399/04/08
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
41بروزرسانی به نسخه 6.2.14 -- 1399/04/02
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
42بروزرسانی به نسخه 6.2.12 -- 1399/03/18
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
43بروزرسانی به نسخه 6.2.10 -- 1399/03/12
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
44بروزرسانی به نسخه 6.2.9 -- 1399/03/02
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
45بروزرسانی به نسخه 6.2.8 -- 1399/02/30
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
46بروزرسانی به نسخه 6.2.6 -- 1399/02/26
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
47بروزرسانی به نسخه 6.2.5 -- 1399/02/18 --- بروزرسانی همه افزونه های جانبی ( addons )
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
48بروزرسانی به نسخه 6.2.3 -- 1399/02/15
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
49بروزرسانی به نسخه 6.2.2 -- 1398/12/17
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
50بروزرسانی به نسخه 6.2.1 -- 1398/12/11
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
51بروزرسانی به نسخه 6.1.8 -- 1398/11/15
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
52بروزرسانی به نسخه 6.1.7 -- 1398/11/06
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
53بروزرسانی به نسخه 6.1.6 -- 1398/10/21
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
54بروزرسانی به نسخه 6.1.5 -- 1398/09/04
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
55بروزرسانی به نسخه 6.1.4 -- 1398/08/21
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
56بروزرسانی به نسخه 6.1.3 -- 1398/07/11
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
57بروزرسانی به نسخه 6.1.2 -- 1398/06/28
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
58بروزرسانی به نسخه 6.1.1 -- 1398/06/20
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
59بروزرسانی به نسخه 6.1.0 -- 1398/05/30
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
60بروزرسانی به نسخه 6.0.9 -- 1398/05/13
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
61بروزرسانی به نسخه 6.0.8 -- 1398/05/08
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
62بروزرسانی به نسخه 6.0.7 -- 1398/05/01
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
63بروزرسانی به نسخه 6.0.5 -- 1398/04/26
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
64بروزرسانی فایل زبان ( ترجمه افزونه اسلایدر رولوشن ) -- 1398/04/04
برای دریافت آخرین نسخه فایل ترجمه شده افزونه اسلایدر رولوشن، ابتدا به حساب کاربری خود وارد شده و با لینک مستقیم آن را دریافت کنید.
ورود به حساب کاربری
65بروزرسانی به نسخه 5.4.8.3 -- 1397/12/9
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
66بروزرسانی به نسخه 5.4.8.2 -- 1397/12/3
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
67بروزرسانی فایل زبان ( ترجمه افزونه اسلایدر رولوشن ) -- 1397/10/27
برای دریافت آخرین نسخه فایل ترجمه شده افزونه اسلایدر رولوشن، ابتدا به حساب کاربری خود وارد شده و با لینک مستقیم آن را دریافت کنید.
ورود به حساب کاربری
68بروزرسانی به نسخه 5.4.8.1 -- 1397/09/22
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
69آپدیت افزونه های جانبی اسلایدر رولوشن + اضافه شدن افزونه های جدید -- 1397/04/27
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
70بروزرسانی به نسخه 5.4.8 -- 1397/04/4
برای دریافت نسخه 5.4.8 ابتدا به حساب کاربری خود وارد شده و با لینک مستقیم آن را دریافت کنید. ورود به حساب کاربری
71بروزرسانی به نسخه 5.4.7.8 -- 1397/03/30
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
72بروزرسانی به نسخه 5.4.7.4 -- 1397/03/3
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
73افزوده شدن نسخه فارسی و راست چین شده افزونه نسخه 5.4.7.3 -- 1397/02/13
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
74بروزرسانی به نسخه 5.4.7.3 -- 1397/02/6
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
75بروزرسانی به نسخه 5.4.7.2 -- 1396/12/27
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
76بروزرسانی به نسخه 5.4.7.1 -- 1396/11/28
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
77بروزرسانی به نسخه 5.4.7 -- 1396/11/16
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
78بروزرسانی به نسخه 5.4.6.6 -- 1396/11/8
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
79بروزرسانی به نسخه 5.4.6.5 -- 1396/10/29
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
80بروزرسانی به نسخه 5.4.6.4 -- 1396/9/18
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
81بروزرسانی به نسخه 5.4.6 -- 1396/6/28
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
82بروزرسانی به نسخه 5.4.5.2 -- 1396/5/28
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟