افزونه اسلایدر رولوشن محبوب ترین افزونه اسلایدر وردپرس است که در سایت اسلایدر رولوشن فارسی، به صورت صد در صد اورجینال عرضه می شود!

به شما پیشنهاد می کنم این ویدیو 1 دقیقه ای را ببینید، تا از اصالت این افزونه اطمینان حاصل کنید!!!این ویدیو در تاریخ 11 خرداد 96 ضبط شده است و از این تاریخ تا کنون اسلایدر رولوشن فارسی تنها مرجع این افزونه در ایران بوده است.
 

دانلود مستقیم آخرین ورژن اورجینال افزونه اسلایدر رولوشن ( 6.6.10 ) فارسی و راست چین سازی شده + همه افزونه های جانبی یا AddOns این افزونه اسلایدر وردپرس

برای دانلود نسخه اورجینال و فارسی شده، همه اسلایدر ها و قالب های آماده و همچنین AddOns، حتما باید یک مشترک سایت ما باشید...
بعد از اینکه مشترک سایت ما شوید، این صفحه به چه صورت خواهد بود!؟ برای مشاهده تصویر کلیک کنید!


تصاویری از نسخه فارسی شده افزونه اسلایدر رولوشن

آرشیو بروزرسانی ها

1بروزرسانی به نسخه6.6.10 -- 1401/11/5
2بروزرسانی به نسخه6.6.9 -- 1401/11/5
3بروزرسانی به نسخه6.6.8 -- 1401/09/30
برای دریافت آخرین نسخه اسلایدر رولوشن 6.6.8 ابتدا به حساب کاربری خود وارد شده و با لینک مستقیم آن را دریافت کنید. ورود به حساب کاربری
4بروزرسانی به نسخه6.6.7 -- 1401/08/26
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
5بروزرسانی به نسخه6.6.5 -- 1401/08/03
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
6بروزرسانی به نسخه6.6.4 -- 1401/07/27
برای دریافت آخرین نسخه اسلایدر رولوشن 6.5.31 ابتدا به حساب کاربری خود وارد شده و با لینک مستقیم آن را دریافت کنید. ورود به حساب کاربری
7بروزرسانی به نسخه6.6.3 -- 1401/07/19
برای دریافت آخرین نسخه اسلایدر رولوشن 6.5.31 ابتدا به حساب کاربری خود وارد شده و با لینک مستقیم آن را دریافت کنید. ورود به حساب کاربری
8بروزرسانی به نسخه6.6.2 -- 1401/07/15
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
9بروزرسانی به نسخه6.6.1 -- 1401/07/14
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
10بروزرسانی به نسخه 6.6.0 -- 1401/07/14
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
11بروزرسانی به نسخه6.5.31 -- 1401/05/22
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
12بروزرسانی به نسخه6.5.30 -- 1401/05/21
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
13بروزرسانی به نسخه6.5.25 -- 1401/03/31
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
14بروزرسانی به نسخه6.5.24 -- 1401/03/05
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
15بروزرسانی به نسخه6.5.23 -- 1401/03/03
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
16بروزرسانی به نسخه6.5.22 -- 1401/02/28
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
17بروزرسانی به نسخه6.5.21 -- 1401/02/12
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
18بروزرسانی به نسخه6.5.20 -- 1401/01/23
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
19بروزرسانی به نسخه6.5.19 -- 1400/12/23
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
20بروزرسانی به نسخه6.5.18 -- 1400/12/17
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
21بروزرسانی به نسخه6.5.17 -- 1400/12/04
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
22بروزرسانی به نسخه6.5.16 -- 1400/11/28
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
23بروزرسانی به نسخه6.5.15 -- 1400/11/11
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
24بروزرسانی به نسخه6.5.14 -- 1400/10/16
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
25بروزرسانی به نسخه6.5.13 -- 1400/10/16
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
26بروزرسانی به نسخه6.5.12 -- 1400/09/30
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
27بروزرسانی به نسخه 6.5.11 -- 1400/08/28
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
28بروزرسانی به نسخه 6.5.10 -- 1400/08/26
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
29بروزرسانی به نسخه 6.5.9 -- 1400/07/19
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
30بروزرسانی به نسخه 6.5.8 -- 1400/06/17
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
31بروزرسانی به نسخه 6.5.7 -- 1400/05/31
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
32بروزرسانی به نسخه 6.5.6 -- 1400/05/18
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
33بروزرسانی به نسخه 6.5.5 -- 1400/04/30
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
34بروزرسانی به نسخه 6.5.4 -- 1400/04/25
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
35بروزرسانی به نسخه 6.5.3 -- 1400/04/10
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
36بروزرسانی به نسخه 6.5.2 -- 1400/03/27
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
37بروزرسانی به نسخه 6.5.1 -- 1400/03/27
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
38بروزرسانی به نسخه 6.5.0 -- 1400/03/25
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
39بروزرسانی به نسخه 6.4.11 -- 1400/02/10
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
40بروزرسانی به نسخه 6.4.10 -- 1400/02/09
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
41بروزرسانی به نسخه 6.4.8 -- 1400/01/27
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
42بروزرسانی به نسخه 6.4.7 -- 1400/01/06
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
43بروزرسانی به نسخه 6.4.6 -- 1400/01/03
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
44بروزرسانی به نسخه 6.4.5 -- 1399/12/29
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
45بروزرسانی به نسخه 6.4.4 -- 1399/12/27
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
46بروزرسانی به نسخه 6.4.3 -- 1399/12/20
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
47بروزرسانی به نسخه 6.4.2 -- 1399/12/12
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
48بروزرسانی به نسخه 6.4.1 -- 1399/12/06
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
49بروزرسانی به نسخه 6.4.0 -- 1399/12/06
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
50بروزرسانی به نسخه 6.3.10 -- 1399/11/20
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
51بروزرسانی به نسخه 6.3.9 -- 1399/11/17
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
52بروزرسانی به نسخه 6.3.8 -- 1399/11/14
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
53بروزرسانی به نسخه 6.3.7 -- 1399/11/06
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
54بروزرسانی به نسخه 6.3.6 -- 1399/11/01
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
55بروزرسانی به نسخه 6.3.5 -- 1399/10/11
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
56بروزرسانی به نسخه 6.3.4 -- 1399/10/09
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
57بروزرسانی به نسخه 6.3.3 -- 1399/09/23
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
58بروزرسانی به نسخه 6.3.2 -- 1399/09/19
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
59بروزرسانی به نسخه 6.3.1 -- 1399/09/5
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
60بروزرسانی به نسخه 6.3.0 -- 1399/08/29
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
61بروزرسانی به نسخه 6.2.23 -- 1399/06/30
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
62بروزرسانی به نسخه 6.2.22 -- 1399/05/31
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
63بروزرسانی به نسخه 6.2.21 -- 1399/05/30
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
64بروزرسانی به نسخه 6.2.20 -- 1399/05/26
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
65بروزرسانی به نسخه 6.2.19 -- 1399/05/24
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
66بروزرسانی به نسخه 6.2.18 -- 1399/05/22
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
67بروزرسانی به نسخه 6.2.17 -- 1399/04/28
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
68بروزرسانی به نسخه 6.2.15 -- 1399/04/08
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
69بروزرسانی به نسخه 6.2.14 -- 1399/04/02
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
70بروزرسانی به نسخه 6.2.12 -- 1399/03/18
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
71بروزرسانی به نسخه 6.2.10 -- 1399/03/12
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
72بروزرسانی به نسخه 6.2.9 -- 1399/03/02
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
73بروزرسانی به نسخه 6.2.8 -- 1399/02/30
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
74بروزرسانی به نسخه 6.2.6 -- 1399/02/26
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
75بروزرسانی به نسخه 6.2.5 -- 1399/02/18 --- بروزرسانی همه افزونه های جانبی ( addons )
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
76بروزرسانی به نسخه 6.2.3 -- 1399/02/15
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
77بروزرسانی به نسخه 6.2.2 -- 1398/12/17
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
78بروزرسانی به نسخه 6.2.1 -- 1398/12/11
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
79بروزرسانی به نسخه 6.1.8 -- 1398/11/15
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
80بروزرسانی به نسخه 6.1.7 -- 1398/11/06
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
81بروزرسانی به نسخه 6.1.6 -- 1398/10/21
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
82بروزرسانی به نسخه 6.1.5 -- 1398/09/04
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
83بروزرسانی به نسخه 6.1.4 -- 1398/08/21
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
84بروزرسانی به نسخه 6.1.3 -- 1398/07/11
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
85بروزرسانی به نسخه 6.1.2 -- 1398/06/28
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
86بروزرسانی به نسخه 6.1.1 -- 1398/06/20
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
87بروزرسانی به نسخه 6.1.0 -- 1398/05/30
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
88بروزرسانی به نسخه 6.0.9 -- 1398/05/13
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
89بروزرسانی به نسخه 6.0.8 -- 1398/05/08
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
90بروزرسانی به نسخه 6.0.7 -- 1398/05/01
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
91بروزرسانی به نسخه 6.0.5 -- 1398/04/26
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
92بروزرسانی فایل زبان ( ترجمه افزونه اسلایدر رولوشن ) -- 1398/04/04
برای دریافت آخرین نسخه فایل ترجمه شده افزونه اسلایدر رولوشن، ابتدا به حساب کاربری خود وارد شده و با لینک مستقیم آن را دریافت کنید.
ورود به حساب کاربری
93بروزرسانی به نسخه 5.4.8.3 -- 1397/12/9
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
94بروزرسانی به نسخه 5.4.8.2 -- 1397/12/3
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
95بروزرسانی فایل زبان ( ترجمه افزونه اسلایدر رولوشن ) -- 1397/10/27
برای دریافت آخرین نسخه فایل ترجمه شده افزونه اسلایدر رولوشن، ابتدا به حساب کاربری خود وارد شده و با لینک مستقیم آن را دریافت کنید.
ورود به حساب کاربری
96بروزرسانی به نسخه 5.4.8.1 -- 1397/09/22
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
97آپدیت افزونه های جانبی اسلایدر رولوشن + اضافه شدن افزونه های جدید -- 1397/04/27
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
98بروزرسانی به نسخه 5.4.8 -- 1397/04/4
برای دریافت نسخه 5.4.8 ابتدا به حساب کاربری خود وارد شده و با لینک مستقیم آن را دریافت کنید. ورود به حساب کاربری
99بروزرسانی به نسخه 5.4.7.8 -- 1397/03/30
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
100بروزرسانی به نسخه 5.4.7.4 -- 1397/03/3
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
101افزوده شدن نسخه فارسی و راست چین شده افزونه نسخه 5.4.7.3 -- 1397/02/13
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
102بروزرسانی به نسخه 5.4.7.3 -- 1397/02/6
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
103بروزرسانی به نسخه 5.4.7.2 -- 1396/12/27
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
104بروزرسانی به نسخه 5.4.7.1 -- 1396/11/28
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
105بروزرسانی به نسخه 5.4.7 -- 1396/11/16
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
106بروزرسانی به نسخه 5.4.6.6 -- 1396/11/8
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
107بروزرسانی به نسخه 5.4.6.5 -- 1396/10/29
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
108بروزرسانی به نسخه 5.4.6.4 -- 1396/9/18
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
109بروزرسانی به نسخه 5.4.6 -- 1396/6/28
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.
110بروزرسانی به نسخه 5.4.5.2 -- 1396/5/28
لینک دانلود به دلیل قدیمی شدن این نسخه از سایت برداشته شد.