این صفحه تایید می کند که « آکادمی پرتقالی ها » به آدرس « porteghaliha.com » دارای لایسنس معتبر برای استفاده از خدمات وبسایت اسلایدر رولوشن فارسی می باشد.